top of page

ממליצים עלינו

“יש לי היכרות רבת שנים עם שירה דסקל ויוסי סלומון, עבודתם מתבצעת במיומנות ובמקצועיות רבה, אני ממליץ בכל לב ובטוחני כי תפיקו תועלת רבה מהעבודה עימם.” 

 

—  דוד מלכה, מנכ"ל עיריית כרמיאל

bottom of page