top of page
  • אנו מתמחים במתן יעוץ כלכלי, קידום ויישום פתרונות אסטרטגיים במגוון רחב של תחומים מוניציפליים. 

  • ניסיון רב שנים בתחומים כלכליים, רגולטוריים, טכנולוגיים ותפעוליים

  • ניסיון רב בעבודת שטח והיכרות רחבה, עמוקה ורבת שנים עם הרשויות המקומיות, גופים מוניציפליים, המנגנונים, ההליכים, הכללים והנהלים המתקיימים בסקטור המוניציפלי

  • ניסיון רב בעבודה בממשקים מול משרדי ממשלה, גופי יישום מוכרים לחוקי אחריות יצרן מורחבת, קבלנים ותאגידים לא ממשלתיים

  • חוות דעת למרכז שלטון מקומי, פורום ה-15, החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) ועוד.

  • אנו מקפידים על עבודה אתית, מקצועית, עמידה בלוחות זמנים, אמינות ושירות ברמה גבוהה במיוחד.

bottom of page