top of page

ד"ר שירה דסקל

השכלה

פוסט דוקטורט בפקולטה להנדסת מכונות בטכניון, בנושא קבלת החלטות בתנאי אי-וודאות והיערכות למצבי חירום.

Ph.D., ניהול משאבי טבע וסביבה, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה.

MBA , מנהל עסקים (התמחות במימון-חשבונאות), הפקולטה לניהול, אוניברסיטת ת"א.

M.Sc., גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים (עם תזה מחקרית), הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת ת"א.

B.Sc., מתמטיקה ופיסיקה, הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת ת"א.

T10855.jpg

ניסיון מקצועי

משנת 2005 יועצת כלכלית בתחומים סביבתיים ומוניציפליים, מתמחה בתחומי חניה ותברואה, ערים חכמות, חקיקה ורגולציה סביבתית. יועצת לעשרות רבות של רשויות מקומיות בישראל וגופים מוניציפליים, בהם מרכז השלטון המקומי ופורום ה-15, שימשה כיועצת של החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) למעלה מעשר שנים, מרצה ועמיתת מחקר במרכז הבינתחומי הרצליה ומרצה באוניברסיטאות בן גוריון ובר אילן.

מר יוסי סלומון

השכלה

לימודי תואר שני בכלכלת עסקים, אוניברסיטת תל-אביב.

תואר ראשון בכלכלה (B.A.), אוניברסיטת באר-שבע.

אבא.jpg

ניסיון מקצועי

מעל 40 שנות ניסיון כיועץ כלכלי במגזר המוניציפלי, שימש כרפרנט אגף תקציבים וממונה על תקציב פיתוח של עיריית ת"א בין השנים 1977-1993, שימש כיועץ של החברה למשק וכלכלה בין השנים 2015- 1987 בעיקר בתחומים פינוי אשפה וחניה, ליווי עשרות רבות של רשויות מקומיות, הכנת מכרזים, תכניות אב תברואה, ניתוחים תמחיריים, בדיקות כדאיות, חוות דעת כלכליות, עריכת חוקי עזר ועוד.

bottom of page